Priser hos oss ☺
Vi har kun kapasitet til å ta imot valper under 6 mnd.Antall dager pr. mnd. Prosentsats. Kr. pr dag. Kr. pr mnd.
Alle dager 100% 180,00 3 600
16 dager 80% 212,50 3 400
12 dager 60% 225,00 2 700
8 dager 40% 262,50 2 100
 
Klippekort 20 klipp 275,50 5 500
Kun for eksisterende kunder.

Har du flere hunder? Da vil du få 50% rabatt på hund nr 2.